Buy now

ĐĂNG KÝ

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

SỰ KIỆN

TÀI TRỢ

LIÊN HỆ

NHÀ TÀI TRỢ
NGÀY HỘI BẢO DƯỠNG XE 2022

Sơ đồ mặt bằng

Nhà tài trợ sự kiện Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe 2022 sẽ được Automechanika tài trợ ngược lại các gian hàng trưng bày triển lãm.

Gian hàng tại ngày hội

Sơ đồ Mặt Bằng

Nhà tài trợ sự kiện Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe 2022 sẽ được Automechanika tài trợ ngược lại các gian hàng trưng bày triển lãm.

Gian Hàng tại Ngày hội

Hoạt động tài trợ
Ngày hội Bảo Dưỡng Xe 2022

TÀI TRỢ VÀNG

Từ 200 triệu VNĐ trở lên

TÀI TRỢ BẠC

Từ 100 - 200 triệu VNĐ

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

Dưới 50 triệu VNĐ

TÀI TRỢ ĐỒNG

Từ 50 - 100 triệu VNĐ

Các hạn mức tài trợ

Các hạn mức tài trợ

TÀI TRỢ BẠC

Từ 100 - 200 triệu VNĐ

TÀI TRỢ ĐỒNG

Từ 50 - 100 triệu VNĐ

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

Dưới 50 triệu VNĐ

TÀI TRỢ VÀNG

Từ 200 triệu VNĐ trở lên

THAM GIA TÀI TRỢ

quyền lợi chung của nhà tài trợ

Tài trợ Vàng

Tài trợ Bạc

Tài trợ Đồng

Tài trợ Đồng Hành

Quyền lợi chung

STT

1

2

3

4

5

6

Được phép sử dụng danh xưng là "Đơn vị tài trợ đồng hành" sự kiện Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe 2022 tương ứng với mức tài trợ

Được phép sử dụng tất cả các hình ảnh, video từ các từ sự kiện để phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo của công ty

Được viết bài giới thiệu nhà tài trợ và được đăng tải trên tất cả các kênh online OTO-HUI

Logo nhà tài trợ được xuất hiện tại "List logo nhà tài trợ” tại website
chính thức của sự kiện www.ngayhoibaoduongxe.com

Nhà tài trợ được BTC trao tặng giấy chứng nhận nhà tài trợ

Nhà tài trợ được OTO-HUI và Automechanika giới thiệu, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp khác trong nước và quốc tế phù hợp

Vị trí Bạc

Bạc

Vị trí Vàng

Vàng

Vị trí Đồng

Đồng

Vị trí Đồng Hành

Đồng Hành

Đơn vị tài trợ Vàng

Đơn vị tài trợ
Bạc

Đơn vị tài trợ Đồng

Đơn vị tài trợ Đồng Hành

THAM GIA TÀI TRỢ

quyền lợi chung

Sự khác biệt:

 • Mỗi nhà tài trợ sử dụng danh xưng khác nhau trong sự kiện Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe 2022 tương ứng với mức tài trợ: Vàng - Bạc - Đồng - Đồng Hành.
 • Logo mỗi nhà tài trợ được xuất hiện tương ứng theo vị trí như Vị trí Vàng - Bạc - Đồng - Đồng Hành tại website chính thức của sự kiện www.ngayhoibaoduongxe.com
 • Nhà tài trợ theo hạng mức khác nhau được BTC trao tặng giấy chứng nhận tương ứng như: Chứng nhận tài trợ Vàng/ Bạc/ Đồng/ Đồng Hành.
 • Được phép sử dụng tất cả các hình ảnh, video từ các từ sự kiện để phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo của công ty.
 • Được viết bài giới thiệu nhà tài trợ và được đăng tải trên tất cả các kênh online OTO-HUI.
 • Nhà tài trợ được OTO-HUI và Automechanika giới thiệu, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp khác trong nước và quốc tế phù hợp

Cả 4 nhà Tài Trợ đều:

quyền lợi riêng khi đăng ký gian hàng

Gian hàng Vàng (V)

V

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện: 10 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 1.
 • Gian hàng cao cấp 18m2 :
  trị giá 4500 USD.
 • Nhà tài trợ được phát biểu trên sân khẩu.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 200 triệu VNĐ trở lên.

(Dành cho nhà tài trợ Vàng)

Gian hàng Bạc (B)

B

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
  6 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 2.
 • Gian hàng tiêu chuẩn 9m2: trị giá 3000 USD.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 100 - 200 triệu VNĐ.

(Dành cho nhà tài trợ Bạc)

Gian Đồng Hành

ĐH

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
  2 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 4.
 • Không có gian hàng.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ dưới 50 triệu VNĐ.

Gian hàng Đồng (Đ)

S

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
  4 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 3.
 • Gian hàng rút gọn 6m2 :
  trị giá 1000 USD.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 50 - 100 triệu VNĐ.

(Dành cho nhà tài trợ đồng)

(Dành cho nhà tài trợ Đồng Hành)

quyền lợi gian hàng

Gian hàng Vàng (V)

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện: 10 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 1.
 • Gian hàng cao cấp 18m2 :
 • trị giá 4500 USD.
 • Nhà tài trợ được phát biểu trên sân khẩu.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 200 triệu VNĐ trở lên.

(Dành cho nhà tài trợ Vàng)

V

Gian hàng Bạc (B)

B

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
  6 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 2.
 • Gian hàng tiêu chuẩn 9m2: trị giá 3000 USD.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 100 - 200 triệu VNĐ.

(Dành cho nhà tài trợ Bạc)

Gian hàng Đồng (Đ)

S

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
  4 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 3.
 • Gian hàng rút gọn 6m2 :
 • trị giá 1000 USD.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ từ 50 - 100 triệu VNĐ.

(Dành cho nhà tài trợ đồng)

Gian Đồng Hành (ĐH)

ĐH

 • Được cấp thẻ V.I.P tham gia sự kiện.
 • Số Standee đặt tại sự kiện:
 • 2 Standee.
 • Ưu tiên logo xuất hiện ở Backgroud chụp hình sự kiện: LOẠI 4.
 • Không có gian hàng.
 • Yêu cầu hạng mức tài trợ dưới 50 triệu VNĐ.

(Dành cho nhà tài trợ đồng hành)

THAM GIA TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ

Tài Trợ Vàng

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng

Tài Trợ Đồng Hành

NHÀ TÀI TRỢ

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng Hành

Tài Trợ Vàng

Tài Trợ Đồng

Đơn vị Tổ Chức

Tài trợ Bạc

Tài trợ Vàng

Tài trợ Đồng

Tài trợ Đồng Hành

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GỬI

THAM GIA TÀI TRỢ

 • Số điện thoại: 0984.778.229 (Gặp Mr. Giang - Trưởng ban tổ chức Ngày hội bảo dưỡng xe 2022).
 • Email: Giangnguyen@oto-hui.com

Để đăng ký tham gia tài trợ và tham gia gian hàng, vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới đây để nhận được hồ sơ. Hoặc liên hệ trực tiếp đến BTC.

LIÊN HỆ BTC:

GỬI

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ/GIAN HÀNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN HỆ BTC:

 • Số điện thoại: 0984.778.229 (Gặp Mr. Giang - Trưởng ban tổ chức Ngày hội bảo dưỡng xe 2022).
 • Email: Giangnguyen@oto-hui.com

Để đăng ký tham gia tài trợ và tham gia gian hàng, vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới đây để nhận được hồ sơ. Hoặc liên hệ trực tiếp đến BTC.

©2022 Allrights reserved by Auto Service Day Viet Nam

#AUTOSERVICEDAY #NGAYHOIBAODUONGXE

NGÀY HỘI BẢO DƯỠNG XE 2022

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028.6688.5588

Email: Sukien@oto-hui.com

Website: www.ngayhoibaoduongxe.com

Hotline: 028.6688.5588

Email: Sukien@oto-hui.com

Website: www.ngayhoibaoduongxe.com

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

©2022 Allrights reserved
by AUTO SERVICE DAY Viet Nam

#AUTOSERVICEDAY2022 #NGAYHOIBAODUONGXE

NGÀY HỘI BẢO DƯỠNG XE 2022

ĐĂNG KÝ NGAY!

Gửi vé tận nhà (Ship COD)
00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Sự kiện Cartech Fest 2021

Thời gian: Ngày 15.05.2021

Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Lãng Yên - Số 02 phố Lãng Yên, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐĂNG KÝ NGAY!

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Cartech Fest 2021

Chú ý:

1. Vé Tham quan & Vé Hội thảo: Gửi vé qua Email.

2. Vé Member & vé VIP:
Gửi vé tận nhà (Ship COD).

SỰ KIỆN CARTECH FEST 2021

ĐĂNG KÝ NGAY!

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Chú ý:

1. Vé Tham quan & Vé Hội thảo: Gửi vé qua Email.

2. Vé Member & vé VIP: Gửi vé tận nhà (Ship COD).

Thông tin đăng ký

TRANG CHỦ

ĐẶT LỊCH BẢO DƯỠNG

TÀI TRỢ

LIÊN HỆ

CAR MAINTENANCE DAYS

CẢM ƠN BẠN ĐÃ
ĐĂNG KÝ!

BTC Ngày hội bảo dưỡng ô tô 2022
sẽ sớm liên hệ ngay! 

Trân trọng!